Näkymät vuodelle 2016

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta liiketoimintojen myynneistä, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Kausiluonteisuuden vuoksi suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko tulos toteutui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Fiskars jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintoihinsa, panostaa brändien kehittämiseen ja innovatiivisten uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille tavoitteenaan kannattavan kasvun kiihdyttäminen.

Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta liiketoimintojen myynneistä, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living-liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Kausiluonteisuuden vuoksi suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko tulos toteutui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Fiskars jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintoihinsa, panostaa brändien kehittämiseen ja innovatiivisten uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille tavoitteenaan kannattavan kasvun kiihdyttäminen. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Fiskars jatkaa kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Tilinpäätöstiedote 2015

Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin yhtiön päämarkkinoilla ja epäsuotuisten valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana. Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Fiskars jatkaa kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai integraatioon liittyviä kuluja.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia.