Hakulomake

JAA

Näkymät vuodelle 2017

Tilinpäätöstiedote 2016: Näkymät vuodelle 2017

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, pois lukien myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2016 (2016: 1 180 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan translaatioriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että oikaistun liiketuloksen kannalta. Oikaistu EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.