Hakulomake

JAA

Korolliset velat

2017

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2017

Korollinen nettovelka oli 226,3 milj. euroa (211,3). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 651,8 milj. euroa (436,0).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 88,5 milj. euroa (61,3) ja pitkäaikaista 151,9 milj. euroa (183,1). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2017

Korollinen nettovelka oli 228,2 milj. euroa (227,4). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo katsauskauden lopussa oli 563,1 milj. euroa (397,7).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 92,4 milj. euroa (100,5) ja pitkäaikaista 151,5 milj. euroa (182,6). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2017

Korollinen nettovelka oli 256,8 milj. euroa (307,0). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo katsauskauden lopussa oli 545,7 milj. euroa (432,8).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 90,2 milj. euroa (150,9) ja pitkäaikaista 181,8 milj. euroa (181,9). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

2016

Tilinpäätöstiedote 2016

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 10,9 milj. euroa (86,7) ja pitkäaikaista 182,4 milj. euroa (182,9). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti luotollisista pankkitileistä ja vuonna 2015 myös Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista.

Korollinen nettovelka oli 152,4 milj. euroa (249,4). Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2016

Korollinen nettovelka oli 211,3 milj. euroa (317,7). Wärtsilän osakkeiden arvoksi katsauskauden lopussa kirjattiin 436,0 milj. euroa (381,1) Wärtsilän osakkeen päätöskurssin ollessa 40,07 euroa (35,47).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 61,3 milj. euroa (264,5) ja pitkäaikaista 183,1 milj. euroa (83,0). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2016

Korollinen nettovelka oli 227,4 milj. euroa (-78,7). Wärtsilän osakkeiden arvoksi katsauskauden lopussa kirjattiin 397,7 milj. euroa (421,4) Wärtsilän osakkeen päätöskurssin ollessa 36,55 euroa (42,02).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 100,5 milj. euroa (331,7) ja pitkäaikaista 182,6 milj. euroa (31,1). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2016

Korollinen nettovelka oli 307,0 milj. euroa (217,9). Wärtsilän osakkeiden arvoksi katsauskauden lopussa kirjattiin 432,8 milj. euroa (408,9) Wärtsilän osakkeen päätöskurssin ollessa 39,77 euroa (41,22). Siten Fiskarsin aktiivisten sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo oli 494,3 milj. euroa (810,2) edellä mainitut lyhyen koron rahastoihin tehdyt sijoitukset mukaan lukien.

Lyhytaikaisen velan osuus korollisesta velasta oli 150,9 milj. euroa (205,8) ja pitkäaikaisen 181,9 milj. euroa (31,4). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.