Korolliset velat

2019

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2019

Korollinen nettovelka oli 278,0 milj. euroa (206,6). Korollisen velan kasvu johtuu IFRS 16 -kirjanpitostandardin käyttöönotosta. IFRS 16 -kirjanpitostandardin käyttöönotto nosti nettovelkaa vuoden 2019 toisella neljänneksellä 104 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jäljellä olevien Wärtsilän osakkeiden arvoksi kirjattiin katsauskauden lopussa 0,4 milj. euroa (549,4).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 54,7 milj. euroa (66,3) ja pitkäaikaista 234,9 milj. euroa (151,4). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskars Groupilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Korollinen nettovelka oli 321,6 milj. euroa (226,2). Korollisen velan kasvu johtuu IFRS 16 -kirjanpitostandardin käyttöönotosta. IFRS 16 -standardin käyttöönotto nosti korollista nettovelkaa 117 milj. euroa. Wärtsilän osakkeiden arvoksi kirjattiin katsauskauden lopussa 469,6 milj. euroa (586,0).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 86,9 milj. euroa (86,3) ja pitkäaikaista 246,7 milj. euroa (151,5). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskars
Groupilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

2018

Tilinpäätöstiedote 2018

Korollinen nettovelka oli 135,4 milj. euroa (147,7). Wärtsilän osakkeiden arvoksi kirjattiin katsauskauden lopussa 453,6 milj. euroa (572,4).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 9,6 milj. euroa (48,5) ja pitkäaikaista 151,3 milj. euroa (151,4). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskars Groupilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Puolivuosikatsaus tammikuusyyskuu 2018

Korollinen nettovelka oli 203,8 milj. euroa (226,3). Wärtsilän osakkeiden tasearvo katsauskauden lopussa oli 548,1 milj. euroa (651,8).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 69,1 milj. euroa (88,5) ja pitkäaikaista 151,4 milj. euroa (151,9). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa. Näistä 240,0 milj. euroa oli pitkäaikaisia ja 60,0 milj. euroa lyhytaikaisia.

Puolivuosikatsaus tammikuukesäkuu 2018

Korollinen nettovelka oli 206,6 milj. euroa (228,2). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo katsauskauden lopussa oli 549,4 milj. euroa (563,1).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 66,3 milj. euroa (92,4) ja pitkäaikaista 151,4 milj. euroa (151,5). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa. Näistä 240,0 milj. euroa oli pitkäaikaisia ja 60,0 milj. euroa lyhytaikaisia.

Osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2018

Korollinen nettovelka oli 226,2 milj. euroa (256,8). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo vuosineljänneksen lopussa oli 586,0 milj. euroa (545,7).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 86,3 milj. euroa (90,2) ja pitkäaikaista 151,5 milj. euroa (181,8). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

2017

Tilinpäätöstiedote 2017

Korollinen nettovelka oli 147,7 milj. euroa (152,4). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo vuoden lopussa oli 572,4 milj. euroa (464,4).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 48,5 milj. euroa (10,9) ja pitkäaikaista 151,4 milj. euroa (182,4). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2017

Korollinen nettovelka oli 226,3 milj. euroa (211,3). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 651,8 milj. euroa (436,0).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 88,5 milj. euroa (61,3) ja pitkäaikaista 151,9 milj. euroa (183,1). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2017

Korollinen nettovelka oli 228,2 milj. euroa (227,4). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo katsauskauden lopussa oli 563,1 milj. euroa (397,7).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 92,4 milj. euroa (100,5) ja pitkäaikaista 151,5 milj. euroa (182,6). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2017

Korollinen nettovelka oli 256,8 milj. euroa (307,0). Lisäksi Wärtsilän osakkeiden tasearvo katsauskauden lopussa oli 545,7 milj. euroa (432,8).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 90,2 milj. euroa (150,9) ja pitkäaikaista 181,8 milj. euroa (181,9). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

2016

Tilinpäätöstiedote 2016

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 10,9 milj. euroa (86,7) ja pitkäaikaista 182,4 milj. euroa (182,9). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti luotollisista pankkitileistä ja vuonna 2015 myös Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista.

Korollinen nettovelka oli 152,4 milj. euroa (249,4). Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2016

Korollinen nettovelka oli 211,3 milj. euroa (317,7). Wärtsilän osakkeiden arvoksi katsauskauden lopussa kirjattiin 436,0 milj. euroa (381,1) Wärtsilän osakkeen päätöskurssin ollessa 40,07 euroa (35,47).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 61,3 milj. euroa (264,5) ja pitkäaikaista 183,1 milj. euroa (83,0). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2016

Korollinen nettovelka oli 227,4 milj. euroa (-78,7). Wärtsilän osakkeiden arvoksi katsauskauden lopussa kirjattiin 397,7 milj. euroa (421,4) Wärtsilän osakkeen päätöskurssin ollessa 36,55 euroa (42,02).

Lyhytaikaista korollista velkaa oli 100,5 milj. euroa (331,7) ja pitkäaikaista 182,6 milj. euroa (31,1). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2016

Korollinen nettovelka oli 307,0 milj. euroa (217,9). Wärtsilän osakkeiden arvoksi katsauskauden lopussa kirjattiin 432,8 milj. euroa (408,9) Wärtsilän osakkeen päätöskurssin ollessa 39,77 euroa (41,22). Siten Fiskarsin aktiivisten sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo oli 494,3 milj. euroa (810,2) edellä mainitut lyhyen koron rahastoihin tehdyt sijoitukset mukaan lukien.

Lyhytaikaisen velan osuus korollisesta velasta oli 150,9 milj. euroa (205,8) ja pitkäaikaisen 181,9 milj. euroa (31,4). Lyhytaikainen velka koostui ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (300,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.