Hakulomake

JAA

Taloustieto 2017

Liikevaihto,
milj. euroa
Vertailukelpoinen
EBITA,
milj. euroa

Osakekohtainen tulos,
euroa

1 185,5

119,0

2,04

Liiketoiminnan rahavirta        
ennen rahoituseriä ja veroja,
milj. euroa
Omavaraisuusaste     Henkilöstö
(31.12.2017)

130,5

69 %

7 932

 

Viisivuotiskatsaus

Viisivuotiskatsaus

 

    2017 2016 2015 2014 2013

Liikevaihto milj. euroa 1 185,5 1 204,6 1 107,1 767,5 798,6
   josta ulkomailla milj. euroa 1 073,1 1 102,0 849,4 632,8 657,6
   % liikevaihdosta    % 90,5 81,1 76,7 82,5 82,3
   vienti Suomesta milj. euroa 22,8 24,3 57,1 61,8 66,2
Liikevaihdon muutos, %    % -1,6 8,8 44,3 -3,9 6,8

Bruttokate milj. euroa 512,2 502,9 420,2 310,4 323,2
   % liikevaihdosta    % 43,2 41,7 38,0 40,4 40,5
EBITA* milj. euroa 113,2 96,7 62,1    
   % liikevaihdosta    % 9,5 8,0 5,6    

Vertailukelpoinen EBITA* milj. euroa 119,0 107,1 75,7    

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta milj. euroa       30,0 50,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos milj. euroa 0,7 -0,5 -0,2 -0,3 0,7
Rahoitusnetto milj. euroa 119,3 10,5 79,3 714,3 -4,2
   % liikevaihdosta    % 10,1 0,9 7,2 93,1 -0,5
Tulos ennen veroja milj. euroa 217,8 92,8 125,5 786,7 108,3
   % liikevaihdosta    % 18,4 7,7 11,3 102,5 13,6
Tuloverot milj. euroa -50,8 -27,4 -39,2 -13,4 -14,3

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 166,4 64,1 85,1 773,1 93,7
   % liikevaihdosta    % 14,0 5,3 7,7 100,7 11,7
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 0,7 1,3 1,2 0,2 0,3

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut milj. euroa 315,3 337,1 291,3 209,8 202,1
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset milj. euroa 38,8 37,4 42,8 28,5 29,2
   % liikevaihdosta    % 3,3 3,1 3,9 3,7 3,7
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 103,8 83,8 47,6 87,0 81,0
Investoinnit milj. euroa 32,8 37,6 32,4 35,0 37,5
   % liikevaihdosta    % 2,8 3,1 2,9 4,6 4,7
Tutkimus- ja kehittämismenot milj. euroa 18,8 18,0 18,0 14,6 13,3
   % liikevaihdosta    % 1,6 1,5 1,6 1,9 1,7
Aktivoidut kehittämismenot milj. euroa 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta milj. euroa 1 269,4 1 218,1 1 190,8 1 151,9 631,8
Määräysvallattomien omistajien osuus milj. euroa 2,8 1,9 3,3 1,3 0,9
Oma pääoma yhteensä milj. euroa 1 272,1 1 220,1 1 194,0 1 153,2 632,7
Korolliset nettovelat milj. euroa 147,7 152,4 249,4 121,3 152,6
Käyttöpääoma milj. euroa 195,9 217,8 190,5 93,3 88,3
Taseen loppusumma milj. euroa 1 837,9 1 760,1 1 833,3 1 589,5 1 039,1

Sijoitetun pääoman tuotto    % 15,4 6,8 8,4 73,8 15,1
Oman pääoman tuotto    % 13,4 5,4 7,4 86,6 15,0
Omavaraisuusaste    % 69,3 69,3 65,1 72,6 60,9
Nettovelkaantumisaste    % 11,6 12,5 20,9 10,5 24,1

Henkilöstö keskimäärin (FTE)   7 709 8 000 6 303 4 243 4 087
Henkilöstö kauden lopussa   7 932 8 560 9 003 4 832 4 330
   josta ulkomailla   6 806 7 336 7 715 3 300 2 748

 

* EBITA julkaistu ainoastaan vuodesta 2016 lähtien, vertailulukuja vuosille 2013-2014 ei saatavilla