Sijoittajasuhteet

Tiedottaminen

Fiskarsin tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat tiedot, pörssitiedotteet sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa julkaistaan Fiskarsin internetsivuilla heti niiden julkistamisen jälkeen.

Fiskars soveltaa 30 päivän ajan ennen tuloksen julkistamista niin sanotun hiljaisen periodin periaatetta. Kyseisenä ajankohtana yhtiön edustajat eivät kommentoi markkinatilannetta tai yhtiön näkymiä.

Sijoittajayhteydet

Maija Taimi
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Fiskars Oyj Abp
Hämeentie 135 A, PL 130, 00561 Helsinki
Puh. 020 439 5031
maija.taimi@fiskars.com

Kristian Tammela
Sijoittajasuhdepäällikkö
Fiskars Oyj Abp
Hämeentie 135 A, PL 130, 00561 Helsinki
Puh. 040 708 1181
kristian.tammela@fiskars.com