Hakulomake

JAA

VUOSIKERTOMUStilaus

Fiskarsin vuosikertomus vuodelta 2016 julkaistiin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com helmikuussa 2017.

Lähetämme painetun vuosikertomuksen vain sen erikseen tilanneille. Mikäli haluatte saada Fiskarsin vuosikertomuksen postitse, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä meille täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Valitse, mitkä julkaisut haluat painettuna:


REKISTERISELOSTE

1) Rekisterinpitäjä: Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki, puh. 0204 3910, communications@fiskars.com

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Viestintäpäällikkö, Konserniviestintä, Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki, puh. 0204 3910, communications@fiskars.com

3) Rekisterin nimi: Vuosikertomustilaukset

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Vuosikertomuksen postitus tilaajille. Tietoja voidaan luovuttaa postitusta hoitavalle alihankkijalle samaan käyttötarkoitukseen.

5) Rekisterin tietosisältö: Rekisteröidyn nimi, yritys, osoite, sähköpostiosoite ja tilattujen painotuotteiden kieli ja kappalemäärä.

6) Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään rekisteröityjen suostumuksella rekisteröidyiltä itseltään.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet: Ainoastaan määrätyillä Fiskarsin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisteritietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Eritasoisia käyttöoikeustilejä on luotu sen mukaan, millaisia käyttöoikeuksia kukin työntekijä tarvitsee työtehtäviensä suorittamiseksi. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa Fiskarsin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja. Manuaalisesti käsiteltäviä, asiakastietoja sekä yhteistyökumppaneita koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa niiden ennakkokäsittelyn jälkeen. Ainoastaan tietyillä Fiskarsin työntekijöillä ja Fiskarsin lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy manuaalisesti käsiteltäviin tietoihin. Koko Fiskarsin henkilöstö sekä Fiskarsin lukuun toimivien yritysten henkilöstö on velvollinen pitämään työssään tietoonsa saamansa henkilötiedot luottamuksellisina.