Osingot

Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Käteisosinkoa maksettiin 0,27 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Käteisosingon maksupäivä oli 22.3.2019. 

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäkäteisosingon jakamisesta. Lisäkäteisosingon enimmäismäärä on 0,27 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista muista lisäkäteisosinkoon liittyvistä ehdoista. Hallitus odottaa päättävänsä 5.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan lisäkäteisosingosta. Lisäkäteisosingon täsmäytyspäivä olisi silloin 9.9.2019 ja osingon maksupäivä viimeistään 16.9.2019.

Lisäksi hallitus on valtuutettu päättämään osakkeina maksettavan osingon jakamisesta. Hallitus on valtuutettu jakamaan enintään 32 645 343 yhtiön omistamaa Wärtsilä Oyj Abp:n osaketta, joka vastaa yhtiön omistamien Wärtsilä-osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää.

Osakkeenomistaja saa 2 Wärtsilän osaketta kutakin 5 omistamaansa yhtiön osaketta kohden. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Wärtsilä-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen. Osakeosingon arvo tulee vastaamaan jaettavien yhtiön Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan osakeosingon verotusarvoon, joka odotetaan laskettavan Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perusteella sinä päivänä, kun osakeosinko on nostettavissa.

Lisäksi yhtiö maksaa osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 1,6 % osakeosingon arvosta. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeosingon jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakeosingon mahdollisen jakamisen vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemisen.

Hallitus odottaa tällä hetkellä päättävänsä osakeosingon jakamisesta 6.6.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Olettaen, että hallitus tekee päätöksen kyseisenä päivänä, osakeosingon maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 10.6.2019 ja osakeosingon maksupäivä olisi 11.6.2019. Käteisenä maksettavien murto-osien maksupäivä olisi 17.6.2019. Yhtiö tiedottaa erikseen muutoksista tämänhetkiseen aikatauluun tai rakenteeseen.

Osakekohtainen osinko tilikaudelta

Osake FSKRS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Osinko, euroa 0,27 0,36 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65 0,62 0,60 0,52
Toinen osinko, euroa 0,27* 0,36 0,35              
Ylimääräinen osinko, euroa **         2,60   0,75 1,30  
Yhteensä, milj. euroa ** 58,8 86,6 57,3 55,7 267,8 53,2 112,2 155,6 42,6

*Valtuutus hallitukselle päättää
**Valtuutus jakaa Wärtsilä-omistus ylimääräisenä osake-osinkona. Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo niiden jakopäivänä (tämänhetkisen odotuksen mukaan kesäkuussa) tulee olemaan ratkaiseva laskettaessa osingon lopullista arvoa

Historiallinen osakeantikorjattu osinko/osake tilikaudelta

A-osakkeille maksettava osinko oli vähintään kaksi (2) prosenttiyksikköä suurempi kuin K-osakkeille. Osakesarjat yhdistettiin vuonna 2009. Nyt kaikilla osakkeilla on samat oikeudet.

Osake 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
FISAS, euroa 0,50 0,80 0,60 0,75 0,30 0,94 0,79
FISKS, euroa 0,48 0,78 0,58 0,71 0,28 0,91 0,76