Osingot

Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,36 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.3.2018.

Toinen erä 0,36 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 11.9.2018 ja osingon maksupäivä viimeistään 18.9.2018.

Osakekohtainen osinko tilikaudelta

Osake FSKRS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Osinko, euroa 0,36 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65 0,62 0,60 0,52
Toinen osinko, euroa 0,36 0,35              
Ylimääräinen osinko, euroa         2,60   0,75 1,30  
Yhteensä, milj. euroa 58,8 86,6 57,3 55,7 267,8 53,2 112,2 155,6 42,6

 

Historiallinen osakeantikorjattu osinko/osake tilikaudelta

A-osakkeille maksettava osinko oli vähintään kaksi (2) prosenttiyksikköä suurempi kuin K-osakkeille. Osakesarjat yhdistettiin vuonna 2009. Nyt kaikilla osakkeilla on samat oikeudet.

Osake 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
FISAS, euroa 0,50 0,80 0,60 0,75 0,30 0,94 0,79
FISKS, euroa 0,48 0,78 0,58 0,71 0,28 0,91 0,76