Hakulomake

JAA

Osingot

Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Yhtiökokouksessa 2017 hallitus ehdotti, että normaali osinko on 0,71 euroa osakkeelta ja maksetaan maaliskuussa 2017. Siirtymisen helpottamiseksi hallitus ehdotti, että syyskuussa 2017 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.

Fiskarsin hallitus on 7.9.2017 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, että toisen osinkoerän 0,35 euroa osakkeelta maksupäivä on 18.9.2017. Osingon irtoamispäivä on 8.9.2017 ja täsmäytyspäivä 11.9.2017.

Osakekohtainen osinko tilikaudelta

Osake FSKRS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Osinko, euroa 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65 0,62 0,60 0,52
Toinen osinko, euroa 0,35              
Ylimääräinen osinko, euroa       2,60   0,75 1,30  
Yhteensä, milj. euroa 86,6 57,3 55,7 267,8 53,2 112,2 155,6 42,6

 

Historiallinen osakeantikorjattu osinko/osake tilikaudelta

A-osakkeille maksettava osinko oli vähintään kaksi (2) prosenttiyksikköä suurempi kuin K-osakkeille. Osakesarjat yhdistettiin vuonna 2009. Nyt kaikilla osakkeilla on samat oikeudet.

Osake 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
FISAS, euroa 0,50 0,80 0,60 0,75 0,30 0,94 0,79
FISKS, euroa 0,48 0,78 0,58 0,71 0,28 0,91 0,76