Osakesarjojen yhdistäminen

Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n Large Cap -listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja heinäkuussa 2009 tapahtuneen A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Yhdistämisen jälkeen jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet. Uusi yhtenäinen osakesarja FIS1V (aiemmin FISAS ja FISKS) tuli julkisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009. Fiskars vaihtoi kaupankäyntitunnuksensa FSKRS:ksi 2.1.2017 alkaen.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen K-sarjan osakkeiden omistajille suunnattiin maksuton osakeanti, jossa jokaista viittä K-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi osake. Tämän seurauksena 4 513 141 osaketta laskettiin liikkeelle.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyi lisäksi Agrofin Oy Ab:n sulautuminen Fiskars Oyj Abp:hen. Sulautumisvastikkeena yhteensä 11 863 964 uutta osaketta suunnattiin Agrofin Oy Ab:n osakkeenomistajille. Samanaikaisesti mitätöitiin sulautumisen yhteydessä Fiskarsille siirtyneet 11 863 964 osaketta.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvät tiedotteet

Päivämäärä Otsikko
3.8.2009
31.7.2009 Kaupankäynti Fiskarsin yhdistetyillä osakkeilla alkaa
31.7.2009
30.7.2009
27.7.2009 Fiskarsin osakesarjojen yhdistämisen ehdot täyttyneet
5.6.2009 Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
20.4.2009 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
15.4.2009 Hallitus ehdottaa osakesarjojen yhdistämistä ja Agrofin Oy Ab:n sulautumista Fiskarsiin