Osakeannit

Osakkeiden lukumäärä

 

Päivämäärä A-osake K-osake Yhteensä    
31.12.1994 2 236 392 3 362 814 5 599 206    
22.3.1995 1 866 402   1 866 402   Rahastoanti: kolmella A- ja/tai K-osakkeella
yksi uusi A-osake
23.11.1998 23 364 335 13 431 970 36 796 305   Osakkeiden jako: yhdellä osakkeella kuusi
uutta osaketta
28.10.1999 11 072 886   11 072 886   Rahastoanti: neljällä A- ja/tai K-osakkeella
yksi uusi A-osake
3.12.2004 15 698 426 6 447 344 22 145 770   Rahastoanti: viidellä A-osakkeella kaksi
uutta A-osaketta ja viidellä K-osakkeella
kaksi uutta K-osaketta
  706 051 -676 420 29 631   Muut muutokset 1994-2014
30.7.2009 -54 944 492 -22 565 708 77 510 200   Osakesarjojen yhdistäminen
30.7.2009     4 513 141   Suunnattu anti: yksi uusi osake viidellä
K-osakkeella
31.7.2009     11 863 964   Suunnattu anti Agrofinin osakkeenomistajille
3.8.2009     -11 863 964   Agrofinin sulautumiseen liittyvien osakkeiden
mitätöinti
15.2.2013     -118 099   Omien osakkeiden mitätöinti
      81 905 242   Osakkeita yhteensä