Omien osakkeiden hankinta

Omien osakkeiden hankinta 2019

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 28.8.2019 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2020.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2019 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. Fiskars Oyj Abp:n omistuksessa on 363 609 omaa osaketta.


Omien osakkeiden hankinta 2018

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 2.5.2018 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2019.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 14.3.2018 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. Fiskars Oyj Abp:n omistuksessa on 363 609 omaa osaketta.


Omien osakkeiden hankinta 2016

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2016 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 16.3.2016 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2017.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 9.3.2016 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä.


Omien osakkeiden hankinta 2016

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2016 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 16.3.2016 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2017.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 9.3.2016 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä.

Omien osakkeiden hankinta 2014

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 300 000 kappaletta, eli enintään noin 0,4 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 7.11.2014 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2015.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.3.2014 hallituksen päättämään enintään 4000000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. Yhtiö ei omista omia osakkeita.

Omien osakkeiden hankinta 2013

Fiskarsin yhtiökokous valtuutti 14.3.2013 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Omien osakkeiden hankinta 2012

Fiskars Oyj Abp:n hallitus päätti 2.8.2012 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan yhtiökokouksen 15. maaliskuuta 2012 antaman valtuutuksen perusteella. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan miljoona (1 000 000) kappaletta, eli noin 1,2 % koko osakekannasta. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 9.8.2012 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2013.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Fiskarsin yhtiökokous valtuutti 15.3.2012 yhtiön hallituksen hankkimaan korkeintaan 4 000 000 yhtiön omaa osaketta. Fiskarsin osakkeita oli yhteensä 82 023 341, joista 118 099 oli yhtiön omassa omistuksessa.

Omien osakkeiden hankinta 2011

Fiskars Oyj Abp:n hallitus päätti 11.8.2011 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Yhtiökokous valtuutti 16.3.2011 hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 100 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2012.

Fiskarsin yhtiökokous valtuutti 16.3.2011 yhtiön hallituksen hankkimaan korkeintaan 4 000 000 yhtiön omaa osaketta. Fiskarsin osakkeita oli yhteensä 82 023 341, joista omien osakkeiden hankinnan alkaessa oli 112 619 yhtiön omassa omistuksessa.

Tiedotteet omien osakkeiden hankinnasta

22.8.2011   
FISKARS OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.8.2011

19.8.2011   
FISKARS OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA