Hakulomake

JAA

Suurimpien osakkeenomistajien muutokset

2016

  • 10.2.2016 Virala Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus on ylittänyt 15 prosentin liputusrajan. Virala Oy Ab omistaa nyt yhteensä 12 300 000 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 15,02 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä.
  • Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut 26.5.2016 seuraavan: Paul Ehrnroothille on siirtynyt määräysvalta Turret Oy Ab:ssa. Paul Ehrnrooth, Turret Ab Oy, Jacob Ehrnrooth ja Sophia Ehrnrooth ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen, jonka mukaan muut osakassopimuksen osapuolet sitoutuvat äänestämään Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokouksissa Turret Ab Oy:n kannan mukaan. Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet keskinäisestä etuosto-oikeudesta, mikäli joku heistä aikoo myydä Fiskars Oyj Abp:n osakkeita. Paul Ehrnroothin ääniosuus on ylittänyt 15 prosentin liputusrajan. Liputusrajan ylittymisen jälkeen Paul Ehrnroothin välillinen osuus on 11,39 prosenttia osakkeista ja 15,28 prosenttia äänistä Fiskars Oyj Abp:ssa. Liputusraja ylitettiin 26.5.2016.
  • Turret Oy Ab omistaa yhteensä 9 330 961 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 11,39 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä. Jacob Ehrnrooth omistaa 1,99 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä. Sophia Ehrnrooth omistaa 1,90 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä.

2011–2015

  • Vuosien 2011 - 2015 aikana Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista sen suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa.

2010

Vuoden aikana yhtiölle ilmoitettiin seuraavista muutoksista suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa:

  • 13.12.2010 Holdix Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus oli ylittänyt 10 prosentin (1/10) liputusrajan. Holdix Oy Ab omistaa nyt 8 229 050 Fiskarsin osaketta, mikä vastaa 10,03 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
  • 15.12.2010 Holdix Oy Ab päätti käynnistää osakeannin, joka johtaa toteutuessaan siihen että Elsa Fromondilla ei enää ole määräysvalta-asemaa Holdix Oy Ab:ssa. Elsa Fromondin suora omistus Fiskarsissa alittaa 5 prosentin (1/20) liputusrajan.

2009

  • Robert G. Ehrnroothin äänivalta laski alle 1/10 liputusrajan 15.6.2009, kun hänen määräysvaltansa päättyi Turret Oy Ab:ssa kyseisen yhtiön yhtiökokouksen päätöksen seurauksena.
  • Virala Oy Ab:n ääniosuus laski alle 3/20 liputusrajan, Elsa Fromondin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab omistusosuus nousi yli 1/10 liputusrajan sekä Oy Julius Tallberg Ab:n ääniosuus laski alle 1/20 liputusrajan, kun Fiskarsin osakesarjat yhdistettiin 30.7.2009 ja Agrofin sulautui Fiskarsiin 31.7.2009.
  • Elsa Fromondin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus alitti 1/10 liputusrajan 5.10.2009.