Liputusilmoitukset

Liputusvelvollisuus, eli huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus, koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä niin Finanssivalvonnalle sekä listayhtiölle ilman aiheetonta viivytystä. Tieto tulee toimittaa Fiskarsille sähköpostitse osoitteeseen management.transactions@fiskars.com

Lisätietoja Finanssivalvonnan sivuilla.

Suurimpien osakkeenomistajien muutokset

2017

29.12.2017 on Fiskars Oyj Abp vastaanottanut seuraavan: Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus on ylittänyt 25 prosentin liputusrajan. Liputusraja ylitettiin 29.12.2017. Turret Oy Ab:lla, Holdix Oy Ab:lla sekä näiden yhtiöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on hallussaan yhteensä 23 883 711 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 29,16 prosenttia kaikista Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä.

Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab sekä eräät näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat 29.12.2017 sopineet Fiskars Oyj Abp:n omistukseensa liittyvästä yhteistyöstä. Osapuolet ovat ryhtyneet yhteistyöhön tarkoituksenaan toimia sitoutuneena ja pitkäaikaisena omistajana keskittyen Fiskarsin toiminnan ja sen osakkeen arvon edelleen kehittämiseen.

Yhteistyö käsittää Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n välisen osakassopimuksen, jota näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt käsittävät Paul Ehrnroothin, Jacob Ehrnroothin ja Sophia Ehrnroothin, jotka kaikki kuuluvat Turret Oy Ab:n lähipiiriin, sekä Elsa Fromondin, Louise Fromondin ja Anna Fromondin, jotka kaikki kuuluvat Holdix Oy Ab:n lähipiiriin.

Osakassopimuksen puitteissa osapuolten edellytetään omistajayhteistyön kautta muodostavan yhteisen käsityksen siitä, miten osapuolten oikeuksia Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana tulee käyttää. Lisäksi osapuolet ovat sopineet etuosto-oikeudesta jonkun osapuolen aikoessa myydä Fiskars Oyj Abp:n osakkeita. Sopimus sisältää myös muita ehtoja, jotka ovat tyypillisiä vastaavissa omistajayhteistyöjärjestelyissä.

Osapuolilla ei ole mitään aikomusta tehdä ostotarjousta Fiskars Oyj Abp:sta ja yhteenlaskettu omistus tulee, nykyisen strategian mukaisesti, olemaan alle 30 prosenttia.

Paul Ehrnroothilla on Turret Oy Ab:ta koskevan osakassopimuksen myötä määräysvalta Turret Oy Ab:ssa siten kuin Fiskars Oyj Abp:n 27.5.2016 julkistamasta pörssitiedotteesta ilmenee. Muilla lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ole määräysvaltaa Turret Oy Ab:ssa, Holdix Oy Ab:ssa tai Fiskars Oyj Abp:ssa.

Fiskars Oyj Abp:lla on yhteensä 81 905 242 osaketta. Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

2016

10.2.2016 Virala Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus on ylittänyt 15 prosentin liputusrajan. Virala Oy Ab omistaa nyt yhteensä 12 300 000 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 15,02 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä.

Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut 26.5.2016 seuraavan: Paul Ehrnroothille on siirtynyt määräysvalta Turret Oy Ab:ssa. Paul Ehrnrooth, Turret Ab Oy, Jacob Ehrnrooth ja Sophia Ehrnrooth ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen, jonka mukaan muut osakassopimuksen osapuolet sitoutuvat äänestämään Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokouksissa Turret Ab Oy:n kannan mukaan. Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet keskinäisestä etuosto-oikeudesta, mikäli joku heistä aikoo myydä Fiskars Oyj Abp:n osakkeita. Paul Ehrnroothin ääniosuus on ylittänyt 15 prosentin liputusrajan. Liputusrajan ylittymisen jälkeen Paul Ehrnroothin välillinen osuus on 11,39 prosenttia osakkeista ja 15,28 prosenttia äänistä Fiskars Oyj Abp:ssa. Liputusraja ylitettiin 26.5.2016.

Turret Oy Ab omistaa yhteensä 9 330 961 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 11,39 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä. Jacob Ehrnrooth omistaa 1,99 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä. Sophia Ehrnrooth omistaa 1,90 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä.

2011–2015

Vuosien 2011–2015 aikana Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista sen suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa.

2010

Vuoden aikana yhtiölle ilmoitettiin seuraavista muutoksista suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa:

13.12.2010 Holdix Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus oli ylittänyt 10 prosentin (1/10) liputusrajan. Holdix Oy Ab omistaa nyt 8 229 050 Fiskarsin osaketta, mikä vastaa 10,03 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

15.12.2010 Holdix Oy Ab päätti käynnistää osakeannin, joka johtaa toteutuessaan siihen että Elsa Fromondilla ei enää ole määräysvalta-asemaa Holdix Oy Ab:ssa. Elsa Fromondin suora omistus Fiskarsissa alittaa 5 prosentin (1/20) liputusrajan.

2009

Robert G. Ehrnroothin äänivalta laski alle 1/10 liputusrajan 15.6.2009, kun hänen määräysvaltansa päättyi Turret Oy Ab:ssa kyseisen yhtiön yhtiökokouksen päätöksen seurauksena.

Virala Oy Ab:n ääniosuus laski alle 3/20 liputusrajan, Elsa Fromondin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab omistusosuus nousi yli 1/10 liputusrajan sekä Oy Julius Tallberg Ab:n ääniosuus laski alle 1/20 liputusrajan, kun Fiskarsin osakesarjat yhdistettiin 30.7.2009 ja Agrofin sulautui Fiskarsiin 31.7.2009.

Elsa Fromondin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus alitti 1/10 liputusrajan 5.10.2009.

 

Päivitetty 19.12.2018