Johdon liiketoimet

Hallituksen hyväksymässä Fiskars Groupin sisäpiirikäytännössä on linjattu säännöt, jotka koskevat yhtiön kaikkien työntekijöiden ja johdon Fiskars Groupin osakkeilla käymää kauppaa. Fiskars Group julkaisee viipymättä pörssitiedotteen kaikista ylimmän johdon ja sen lähipiirin osakekaupoista. Lisäksi hallituksen, toimitusjohtajan ja talousjohtajan ja heidän määräysvaltayhteisöjensä sekä vaikutusvaltayhteisöjen (ei määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut) osakkeenomistukset on henkilöiden suostumuksella kuvattu alla olevassa taulukossa.

Fiskars Groupin ylimmän johdon kaupankäyntiä rajoitetaan ja säännellään monin eri tavoin. Ylin johto ei esimerkiksi saa käydä kauppaa Fiskars Groupin osakkeilla 30 kalenteripäivän aikana ennen osavuosi- ja vuosikatsauksen julkaisua, julkaisupäivä mukaan lukien. Lisäksi Fiskars Group rajoittaa kaupankäyntiä sisäpiiriprojekteihin osallistumisen perusteella.

Tiedot johdon liiketoimista päivittyvät sivuille mahdollisimman pian kaupanteon jälkeen.

Johdon liiketoimet Tapahtumahistoria
Päivitetty - 11.10.2019

Sisäpiiriläinen Asema Arvo-osuuslaji Omistus
ehrnrooth paul robert göran* Hallituksen puheenjohtaja Osake 10 732 841
ehrnrooth albert* Hallituksen jäsen Osake 13 907 252
fromond lilli sophie louise* Hallituksen jäsen Osake 11 168 552
luomakoski jyri harri Hallituksen jäsen Osake 1 500
månsson fabian Hallituksen jäsen Osake 2 000
mero inka Hallituksen jäsen 0
sjölander peter olov urban Hallituksen jäsen 0
sotamaa ritva liisa lemmikki Hallituksen jäsen Osake 1 000
tuominen jaana maija-liisa Toimitusjohtaja Osake 23 736
pohjonen sari Johtoryhmän jäsen Osake 170
Yhteensä Osake
35 837 051
* Omistusosuus sisältää kaikki Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse -säätiön omistamat osakkeet. Täten sisäpiiriläisten yhteenlaskettu omistusosuus on todellisuutta suurempi.
Välittäjä © Euroland.com

Ohjeet ylimmälle johdolle ja sen lähipiirille

Fiskars Groupin ylimmän johdon ja sen lähipiirin (markkina-aseman väärinkäyttöä koskevassa asetuksen ((EU) No 596/2014, MAR, mukaisesti) on 3.7.2016 alkaen ilmoitettava osakekaupoistaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ylimmän johdon on Fiskarsi Groupn sisäpiirikäytännön mukaisesti ilmoitettava Fiskars Groupille ja Finanssivalvonnalle kaikista Fiskarsin osakkeilla omaan lukuun tehtävistä kaupoista. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua kauppapäivästä. Fiskars suosittelee, että yhtiölle annetaan epämuodollinen ilmoitus kaupan jälkeen samana päivänä ja että varsinainen ilmoitus toimitetaan Fiskars Groupille viimeistään kahden arkipäivän kuluttua kauppapäivästä.

Kaupasta on ilmoitettava osakekauppailmoituslomakkeella, joka on lähetettävä Fiskars Groupille sähköpostitse osoitteeseen management.transactions@fiskars.com. Lisäksi Finanssivalvonnalle on tehtävä ilmoitus osoitteessa https://securemail.bof.fi ja lähetettävä lomake suojattuna sähköpostiviestinä osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • Fiskars Oyj Abp LEI-tunnus: 743700BKTW4EQIVKYY42
  • Fiskars Oyj Abp osakkeen kaupankäyntitunnus: FSKRS
  • Fiskars Oyj Abp osakkeen ISIN-koodi: FI0009000400
  • Ilmoitusnumero: Generoituu lomakkeelle automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

Ilmoituksen saatuaan Fiskars Group julkaisee viipymättä kauppaa koskevan pörssitiedotteen. Fiskars julkistaa kaikki ilmoitetut osakekaupat, ellei sitä erikseen pyydetä jättämään julkistusta tekemättä, kun kaupan arvo on alle 5 000 euroa. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kuitenkin, kun 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Johdon osakekauppoja koskevat pörssitiedotteet ovat saatavilla tällä verkkosivulla.

Lisätietoja ylimmän johdon ja sen lähipiirin ilmoituksia koskevista säännöksistä on osoitteessa https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/.

 

Rekisteriseloste henkilötiedoista (Henkilötietolain 10 ja 24§) liittyen johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimiin löytyy täältä.