Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Fiskarsin tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan täsmälliset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu Fiskarsin kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus. Tilintarkastajat lähettävät lakisääteisen tilintarkastusraportin osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti myös tarkastusvaliokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus antaa yhtiökokoukselle ehdotuksensa tilintarkastajien valitsemisesta tarkastusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Virpi Halonen. KPMG Oy Ab vastaa myös konsernin kaikkien yritysten tilintarkastuksen valvonnasta ja koordinoinnista.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2017 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät suurelta osin verokonsultointiin ja muihin neuvontapalveluihin.

 

Päivitetty 20.2.2018