Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, vuotuisesta bonusohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Kiinteä peruspalkka on 500 000 euroa vuodessa, pois lukien luontaisedut (auto ja matkapuhelin). Vuonna 2018 toimitusjohtajan vuotuisen bonuspalkkion tavoitetaso on 75 % ja maksimitaso 90 % kiinteästä vuosipalkasta ja palkkion taloudelliset tavoitteet liittyivät liikevaihdon kasvuun, oikaistuun liiketulokseen ja kassavirtaan.

Toimitusjohtaja osallistuu sopimussuhteensa keston suhteessa käynnissä oleviin osakepohjaisiin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, jotka kattavat kalenterivuodet 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020. Toimitusjohtajan tulee kerryttää osakeomistustaan, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa vähintään 100 % vuosittaisesta bruttopalkasta.

Toimitusjohtajan vapaaehtoiseen maksuperusteiseen eläkevakuutukseen maksetaan 20 %:a hänen kiinteästä vuosipalkastaan.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen saavuttaessaan lakisääteisen eläkeiän. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan yhden vuoden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Toimitusjohtaja Jaana Tuomisen palkka luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen oli vuonna 2018 yhteensä 1 006 241 euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KANNUSTINJÄRJESTELMIEN YHTEENVETO TAVOITEPALKKIO ENIMMÄISPALKKIO YKSIKKÖ MAKSUVUOSI
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 75 90 % peruspalkasta 2019
PSP 2016–2018 7 407 14 814 brutto-osakkeet 2019
Käteisperusteinen ohjelma 2016–2018 127 626 255 252 euroa 2019
PSP 2017–2019 11 226 22 452 brutto-osakkeet 2020
Käteisperusteinen ohjelma 2017–2019 211 152 422 304 euroa 2020
PSP 2018–2020 21 777 43 554 brutto-osakkeet 2021

 

TOIMITUSJOHTAJA JAANA TUOMISEN PALKKIOT 2018 2018 2017
Peruspalkka, euroa 559 055 120 292
Bonuspalkkio edelliseltä vuodelta, euroa 297 600 0
Pitkän aikavälin kannustinohjelman perusteella maksetut bonuspalkkiot 149 586 0
Yhteensä 1 006 241 120 292
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 108 819 23 947

 

Palkka- ja palkkioselvitykset »

 

Päivitetty 5.4.2019