Johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2018 konsernin johtoryhmän jäsenien vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman tavoitetaso oli 30–75 % vuosipalkasta. Ansaintakriteerit liittyivät pääosin konsernin taloudellisiin ja osin henkilökohtaisiin, omaan vastuualueeseen liittyviin tavoitteisiin. Vuonna 2018 taloudelliset tavoitteet liittyivät pääasiassa liikevaihdon kasvuun, oikaistuun liiketulokseen ja kassavirtaan.

Suomessa asuvilla konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 16–20 %:a johtajien edellisen vuoden vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen eläkeiän mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuonna 2018 yhteensä 3 299 146 euroa.

Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot 2018

  2018 2017 2016
Peruspalkka, euroa 1 580 686 1 663 397 2 773 060
Bonuspalkkio edelliseltä vuodelta, euroa 922 577 308 218 1 005 364
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän
perusteella maksetut bonuspalkkiot, euroa
795 883 371 455 352 447
Yhteensä, euroa 3 299 146 2 343 017 4 130 872
ksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen, euroa 251 261 82 482 221 517

 

Tämän palkka- ja palkkioselvityksen luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat ja palkkiot on esitetty ansaintaperusteisesti Fiskarsin tilinpäätöksen 2018 liitetiedoissa.

Johtoryhmän jäsenet:

  • Sari Pohjonen
  • Ulla Lettijeff, 11.1.2018 alkaen
  • Risto Gaggl, 11.1.2018 alkaen
  • Päivi Timonen, 11.1.2018 alkaen
  • Maija Taimi, 11.1.2018 alkaen
  • Niklas Lindholm, 11.8.2018 alkaen
  • Tuomas Hyyryläinen, 1.9.2018 alkaen
  • Paul Tonnesen, 11.6.2018 saakka

 

Päivitetty  4.4.2019