Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuonna 2019 yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi:

  • hallituksen puheenjohtaja: 90 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 60 000 euroa
  • hallituksen jäsenet: 45 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 746 500 euroa vuonna 2018. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana Fiskarsin kannustinjärjestelmissä, eivätkä he ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2018

Nimi Vuosipalkkio
(euroa)
Kokouspalkkio
(euroa)

             Yhteensä
(euroa)
Paul Ehrnrooth, puheenjohtaja 90 000 31 500 121 500
Jyri Luomakoski, varapuheenjohtaja 56 250 20 500 76 750
Albert Ehrnrooth 33 750 10 750 44 500
Alexander Ehrnrooth 33 750 10 750 44 500
Louise Fromond 45 000 13 750 58 750
Gustaf Gripenberg 45 000 13 750 58 750
Ingrid Jonasson Blank 45 000 30 000 75 000
Inka Mero 45 000 12 000 57 000
Fabian Månsson 45 000 32 000 77 000
Ritva Sotamaa 45 000 35 000 80 000
Peter Sjölander 45 000 32 000 77 000
Yhteensä 510 000 236 500 746 500

 

Päivitetty 18.2.2019