Hakulomake

JAA

Johto

Toimitusjohtaja

Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoimintojen ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön kirjanpitomenetelmien lainmukaisuudesta ja talousasioiden luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä.

Toimitusjohtajan nimittää hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajasopimuksen ehdoista.

10.8.2017 Jaana Tuominen aloittaa Fiskarsin toimitusjohtajana 9.10.2017

20.6.2017 Jaana Tuominen nimitetty Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi

15.2.2017 Fiskarsin toimitusjohtaja vaihtuu – Teemu Kangas-Kärki nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Johtoryhmä

Fiskarsin johtoryhmä käsittää seuraavat henkilöt: 

 • Jaana Tuominen, toimitusjohtaja
 • Teemu Kangas-Kärki, operatiivinen johtaja, toimitusjohtajan sijainen
 • Nina Ariluoma, henkilöstöjohtaja
 • Ulrik Garde Due, johtaja, SBU Living
 • Sari Pohjonen, talousjohtaja
 • Paul Tonnesen, johtaja, SBU Functional

Johtoryhmä on vastuussa konsernin strategiasta ja prioriteeteista. Lisäksi Fiskarsin laajennettu johtoryhmä tukee johtoryhmää yhtiön viemisessä eteenpäin ja keskittyy yhtiön strategisten painopistealueiden toteuttamiseen.

Laajennettu johtoryhmä koostuu johtoryhmän jäsenistä ja seuraavista henkilöistä:

 • Thomas Enckell, johtaja, Functional EMEA myynti
 • Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja
 • Alexander Giftthaler, johtaja, Functional EMEA
 • Rob Kass, johtaja, Outdoor
 • Alexander Matt, brändi- ja markkinointijohtaja
 • Maija Taimi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
 • Leni Valsta, johtaja, Scandinavian Living
 • Eva Ziegler, johtaja, English & Crystal Living

Muu konsernijohto

Konsernihallinnon johtoryhmän tehtävänä on huolehtia globaaleista strategioista ja niiden toteutuksesta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi rahoitus- ja veropolitiikka, henkilöstöhallinto, IT, toimitusketju, viestintä ja sijoittajasuhteet, lakiasiat, immateriaalioikeudet ja toimintaohjeiden noudattamisen valvonta. Konsernihallinto tukee toimitusjohtajaa materiaalien valmistelussa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin sekä vastaa konsernin taloudellisen raportoinnin valmistelusta. Lisäksi konsernihallinto vastaa konsernin Muut-segmentistä, johon kuuluu kiinteistötoiminta ja sijoitukset.

Vuoden 2016 lopussa konsernihallinnon johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, toimitusketjusta vastaava johtaja, tietohallintojohtaja ja liiketoimintaprosessien ja IT:n johtaja, brändi- ja markkinointijohtaja, lakiasiainjohtaja, kehitysjohtaja, taloushallinnon johtaja sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

Konsernijohto seuraa strategisten liiketoimintayksiköiden tuloksia ja suunnitelmia kuukausittaisten sekä neljännesvuosittaisten raporttien avulla. Neljännesvuosittaisissa kokouksissa liiketoimintajohtajien kanssa konsernijohto seuraa tärkeimpiä toimintoja sekä käsittelee kunkin liiketoiminnan strategioita ja liiketoimintamallin toteutukseen liittyviä asioita. Liiketoiminnan strategiaa tai investointeja koskevista tärkeistä päätöksistä keskustellaan ja päätetään näissä regioonien hallitusten kokouksissa. Vastaavasti strategisten liiketoimintayksikköjen (strategic business unit, SBU) hallitukset, jotka koostuvat konsernin ja SBU:iden johtohenkilöistä kokoontuvat neljä kertaa vuodessa keskustelemaan liiketoimintastrategioista ja toiminta- ja taloussuunnitelmista.

 

Päivitetty 8.10.2017