Hakulomake

JAA

Johto

Toimitusjohtaja

Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoimintojen ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön kirjanpitomenetelmien lainmukaisuudesta ja talousasioiden luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä.

Toimitusjohtajan nimittää hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajasopimuksen ehdoista.

11.1.2018 Fiskars uudistaa konsernin johtoryhmää ja yksinkertaistaa johdon organisaatiota

10.8.2017 Jaana Tuominen aloittaa Fiskarsin toimitusjohtajana 9.10.2017

 

Johtoryhmä

Fiskarsin johtoryhmä käsittää seuraavat henkilöt: 

  • Jaana Tuominen, toimitusjohtaja
  • Sari Pohjonen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
  • Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja
  • Ulla Lettijeff, johtaja, Living-liiketoiminnan johtaja
  • Maija Taimi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
  • Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja
  • Paul Tonnesen, johtaja, SBU Functional
  • Nina Ariluoma, henkilöstöjohtaja (31.3.2018 saakka, Niklas Lindholm 1.8.2018 alkaen)
  • Kasvujohtaja, nimetään myöhemmin

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. 

Johtoryhmä valmistelee konsernin strategiaa ja vuosisuunnittelua, valvoo tavoitteiden toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja ja muita merkittäviä päätöksiä. Yhtenäisen Fiskars-kulttuurin ja konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluvat myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin. 

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

 

Päivitetty 15.3.2018