Johto

Toimitusjohtaja

Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoimintojen ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön kirjanpitomenetelmien lainmukaisuudesta ja talousasioiden luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä.

Toimitusjohtajan nimittää hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajasopimuksen ehdoista.

Johtoryhmä

Fiskars Groupin johtoryhmä käsittää seuraavat henkilöt: 

  • Jaana Tuominen, toimitusjohtaja, Living-liiketoiminnan johtaja (v.t.)
  • Sari Pohjonen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
  • Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja
  • Tuomas Hyyryläinen, kasvujohtaja
  • Michael Halak, Functional-liiketoiminnan johtaja
  • Niklas Lindholm, henkilöstöjohtaja
  • Maija Taimi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
  • Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. 

Johtoryhmä valmistelee konsernin strategiaa ja vuosisuunnittelua, valvoo tavoitteiden toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja ja muita merkittäviä päätöksiä. Yhtenäisen Fiskars-kulttuurin ja konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluvat myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin. 

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

 

Päivitetty 6.8.2019