Hakulomake

JAA

Fiskarsin hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Päivitetty 15.2.2017

Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka velvoitteet ja vastuut määräytyvät Suomen lain mukaan. Fiskarskonserniin kuuluvat emoyhtiö Fiskars Oyj Abp ja sen tytäryhtiöt. Fiskars Oyj Abp:n lakisääteiset hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Konsernin muu johto tukee Fiskars Oyj Abp:n lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Raasepori.

Fiskars Oyj Abp noudattaa Suomen osakeyhtiölain säännöksiä,listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystään, yhtiön hallituksen ja valiokuntien sääntöjä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Fiskars Oyj Abp on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen ja soveltaa ilman poikkeuksia Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten 1–28 mukainen erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys ja muut hallinnointikoodissa vaaditut tiedot, yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 ovat saatavilla yhtiön internetsivustolla osoitteessa www.fiskarsgroup.com viimeistään 15.2.2017.

Fiskars Oyj Abp:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Fiskarsin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Dokumentti PDF
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010

 

Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Dokumentti PDF
Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet (englanniksi)