Fiskarsin hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka velvoitteet ja vastuut määräytyvät Suomen lain mukaan. Fiskars-konserniin kuuluvat emoyhtiö Fiskars Oyj Abp ja sen tytäryhtiöt. Fiskars Oyj Abp:n lakisääteiset hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Konsernin muu johto tukee Fiskars Oyj Abp:n lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Raasepori.

Fiskars Oyj Abp noudattaa Suomen osakeyhtiölain säännöksiä, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystään, yhtiön hallituksen ja valiokuntien sääntöjä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Fiskars Oyj Abp on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen ja soveltaa ilman poikkeuksia Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten 1–28 mukainen erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys ja muut hallinnointikoodissa vaaditut tiedot, yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 ovat saatavilla yhtiön internetsivustolla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

 

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Dokumentti PDF
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010

 

Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Dokumentti PDF
Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet (englanniksi)

 

Päivitetty 19.2.2018