Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskars Groupin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä.

Fiskars Group tuo tuotteita Isosta-Britanniasta ja vie sinne tuotteita. Mikäli Iso-Britannia ja EU eivät pääse yksimielisyyteen erosopimuksesta, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Fiskarsin vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan vuonna 2019. On todennäköistä, että kulut kasvavat ja työmäärä lisääntyy molemmilla puolilla ja että tullit ja sääntelyyn liittyvät esteet haittaavat jatkossa merkittävästi vientiä ja tuontia. EU-eron pitkäaikaisia vaikutuksia lakeihin, säädöksiin, veroihin sekä muihin tekijöihin on etukäteen vaikea arvioida.

Merkittävä osa Fiskars Groupin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Kaupankäyntiin liittyvät lisääntyvät epävarmuustekijät, kuten uudet tuontitullit, saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, sillä osa maassa myytävistä tuotteista on tuontituotteita. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella mahdollisilla tuontitullien korotuksilla voi olla merkittävä vaikutus vuoden 2019 vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan.

Joidenkin konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvainen säästä. Keväällä sää vaikuttaa etenkin puutarhatyökalujen ja kastelutuotteiden kysyntään ja talvella lumityökalujen kysyntään. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät tai lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Asumisen tuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle. Tuotteiden saatavuuden tai kysynnän mahdolliset ongelmat viimeisen vuosineljänneksen aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

Fiskars Groupissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin. Fiskars Group valittaa hallinto-oikeuteen Konserniverokeskuksen vuonna 2016 antamasta jälkiverotuspäätöksestä, jossa yhtiölle määrättiin yhteensä 28,3 milj. euron jälkiverot, korkokulut ja veronkorotukset. Valituksen käsittely voi kestää useita vuosia. Kiista koskee yhtiön vuonna 2003 anteeksiantamien konsernilainojen käsittelyä myöhempinä verovuosina.

Fiskars Group toimii globaaleilla markkinoilla, ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa sekä muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Jos Yhdysvaltain dollari tai muut valuutat heikkenevät suhteessa euroon, valuutan translaatioriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Alle 20 % Fiskars Groupin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille.

 

Tilinpäätöstiedote 7.2.2019