Hakulomake

JAA

FISKARS SIJOITUSKOHTEENA

Fiskars on asettanut pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet toteuttaakseen yhtiön visiota ja missiota. Fiskarsin missiona on rakentaa ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään tekemällä arjesta ainutkertaista – Making the everyday extraordinary.

Fiskarsin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet kattavat neljä aluetta: kasvu, kannattavuus, pääomarakenne ja osinko:

  • Kasvu: Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu, sekä orgaanisesti että valituin yritysostoin, ylittää 5 %
  • Kannattavuus: EBITA-marginaali ylittää 10 %
  • Pääomarakenne: Nettovelkaantumisaste* alle 100 %
  • Osinko: Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa

* Nettovelkaantumisaste on korollisen vieraan pääoman, josta on vähennetty korolliset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset, ja oman pääoman suhde