Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

FISKARS OYJ ABP       PÖRSSITIEDOTE     10.11.2006 klo 13.10


YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka
pidetään 12.12.2006. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään alla olevassa
yhtiökokouskutsussa mainittu asia.Heikki Allonen
toimitusjohtajaLIITE

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 12.12.2006 kello 15.00 alkaen osoitteessa HTC Helsinki,
Kolumbus-Auditorio, Pinta-talo, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki (Ruoholahti).

Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia

Ylimääräinen osingonjako
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 20.3.2006 varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätetyn osingon (0,45 euroa/A-osake ja 0,43 euroa/K-osake)
lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,30 euroa A-osakkeelle ja 0,28 euroa K-osakkeelle.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylimääräiseksi osingoksi, osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.12.2006 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että ylimääräisen osingon maksupäivä on 22.12.2006.


Osallistumisoikeus


Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
1.12.2006 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 1.12.2006
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista
varten.


Ilmoittautuminen


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 7.12.2006 kello 16.00 mennessä
- sähköpostilla osoitteeseen laura.kiiski@fiskars.fi,
- kirjallisesti osoitteella Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki, tai
- puhelimitse numeroon (09) 6188 6230.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Helsingissä marraskuun 10. päivänä 2006

Fiskars Oyj Abp
Hallitus