Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

Fiskars Oyj Abp              Pörssitiedote 16.3.2009 klo 17.00


Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 2009


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2009 vahvistettiin vuoden
2008 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,50 euroa/osake ja
K-osakkeille 0,48 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2009. Osinko
maksetaan 26.3.2009. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2008.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää entisellään seuraavasti:
- jäsen 35.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi
- lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1.100
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.100 euroa
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 700 000 kpl A-osaketta ja enintään 1 100
000 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita,  enintään 2 700 000 A-osaketta ja enintään 1 100 000
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin,
Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin
ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi
Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.

www.fiskars.fi