Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 21.3.2007 klo 16.30


FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2007 vahvistettiin vuoden
2006 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,60 euroa/osake ja
K-osakkeille 0,58 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2007. Osinko
maksetaan 2.4.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2006.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,
David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Clas
Thelin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen 35.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi
- Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 550 euroa kokoukselta, jossa jäsen on
ollut läsnä.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab joka nimesi KHT Sixten Nymanin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia osakkeita enintään 5 494 449 kpl
A-osaketta ja enintään
2 256 570 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita,  enintään 5 494 449 A-osaketta ja enintään 2 256 570
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi David Druryn, Ilona Ervasti-Vaintolan,
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin,
Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus
valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin.
Heikki Allonen
toimitusjohtaja