Fiskars päättää yhteistyön J. Kärkkäinen Oy:n kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä

Tavaratalo J. Kärkkäinen Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Juha Kärkkäinen on ollut viime vuosien aikana toistuvasti esillä yhteyksissä, jotka eivät edusta Fiskars-konsernin näkemyksiä. Olemme olleet useaan otteeseen yhteydessä J. Kärkkäinen Oy:n kanssa ja tuoneet näkemyksemme esiin. Tästä huolimatta yhtiömme ja brändimme ovat joutuneet mukaan keskusteluihin ja saaneet haitallista näkyvyyttä yhteyksissä, joita emme yhtiönä halua edistää ja jotka eivät ole arvojemme mukaisia.

Olemme vastuussa arvojemme edistämisestä kaikissa toimissamme. Tunnistamme vastuumme tavarantoimittajana ja Kärkkäisen tavaratalojen merkityksen toimialueillaan. Samaan aikaan meille on tärkeää sanoutua irti ääriajattelusta ja toimia arvojemme mukaisesti.

Päätämme yhteistyön tavaratalo Kärkkäisen kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Olemme valmiita harkitsemaan yhteistyön käynnistämistä uudestaan, mikäli J. Kärkkäinen Oy, sen johto ja omistajat sanoutuvat selkeästi irti ääriajattelusta, sen edistämisestä eri tavoin ja mahdollisista yhteyksistä äärijärjestöihin.